Rádi bychom se dnes zaměřili na problematiku zeleně na sídlištích. Tedy na téma, které je monentálně spíše upozaděno. Dnes, k našemu potěšení, pozorujeme měnící se trend v tomto ohledu. Někteří zahradní architekti již ve fázi návrhu berou v úvahu prostor, kde mohou být vysazeny stromy, keře, okrasné trávy a jiná zeleň. Naše školka s potěšením spolupracuje s jedním z těchto architektů, s firmou Atlantis.

Různé studie ukazují, že lidé ve svém okolí potřebují zeleň. Nacházejí mezi šustícími stromy a travami psychickou úlevu, čímž zlepšují svou pohodu, a proto je pravděpodobnější, že si pořídí obydlí mezi svěží zelení než v panelovém domě s vydlážděným nádvořím. Již dlouho je známo, že zelená barva má uklidňující účinek. To je důvod, proč hřiště na sídlištích obklopená zelení, mají pozitivní dopad na vývoj dětí. Zeleň má uklidňující účinek na děti, včetně dětí trpících ADHD, a na lidi s Alzheimerovou chorobou.

S odkazem na mnoho vědeckých studií, máme potvrzení o pozitivním vlivu vegetace na pohodu člověka. V jedné z takových studií britští vědci sledovali zdraví lidí, kteří se přestěhovali do čtvrtí oplývajících zelení na období 5-ti let. Ukázalo se, že se jejich duševní stav zlepšil a toto zlepšení přetrvalo po relativně dlouhou dobu. Na druhé straně odborníci také zjistili, že život v oblastech s omezeným množstvím zeleně může způsobit zhoršení psychického stavu.

Zeleň samozřejmě není jediným prvkem lidské kultury prostředí a jejího blaha. Stromy a keře fungují jako katalyzátory a filtry – zadržují prach a produkují kyslík, čímž zlepšují mikroklima v našem prostředí a snižují znečištění vzduchu. Je také důležité obohatit ekosystém například ptáky hnízdícími v korunách stromů.

Jsme velmi potěšeni pozitivními změnami, které se odehrávají ve vědomí lidí a firem, ačkoli tyto změny mají, zatím, jen malý dopad na utváření městského prostoru.

Pojďme si vybrat zdraví prospěšně! 🙂

Vybírejme zahradní architekty, kteří nešetří na našem blahu a zdraví!

Vybírejme zelené sídliště!

Několik fotografií z našich projektů.