Živý plot je nejen estetický, ale také zdraví prospěšný. Rostliny používané jako oplocení vytvářejí azyl, jsou pastvou pro oko a zabezpečují našemu tělu potřebný relax. Tyto „zelené hranice“ se objevily v lidském prostředí před téměř 5 000 lety. Postupně začaly hrát důležitou roli v rozdělení prostoru a vymezení půdy a majetku. Zpočátku vymezovaly pastviny pro hospodářská zvířata a současně chránily pole před divokou zvěří. Jejich význam expandoval zejména ve středověku. V Anglii se dodnes nachází 700 let staré živé ploty.

V současné době nejsou živé ploty pouze prvkem lidské prostorové kultury, ale mají své důležité místo v ekosystému Země. Hnízdí zde ptáci a mají význam pro zachování organických a chemických vlastností půdy. Snižují znečištění ovzduší, někdy dokonce představují protipovodňovou ochranu.

Živé ploty se vysazují již během výstavby domů, takže po několika letech práce s budováním obydlí je již vytvořen živý plot. Živé ploty mohou také účinně chránit budovu před účinky povětrnostních podmínek, jako je vítr, déšť a slunce. Snaha o čas inspirovala lesní školky k vytvoření připravených segmentů živých plotů, které slouží od okamžiku, kdy jsou vysázeny a otevírají nové možnosti pro projektování zeleně.

Tvary a formy živých plotů jsou dnes „omezeny“ pouze představivostí zákazníků a minimálními architektonickými požadavky. Nejnovější trendy v plánování prostoru zahrad kolem domů se výrazně liší od mnoho let starých návyků a přesvědčení, že pro tento účel je vhodných pouze několik druhů rostlin, např. Thuje. Přestože zůstávají zelené po celý rok, možnosti přizpůsobení se měnícímu prostředí jsou již omezené.

Živé ploty jsou vynikajícím řešením. Zejména ty hotové, které umožňují zákazníkovi ušetřit mnoho let práce a energie. Přepravují se na místo určení v biologicky rozložitelných lepenkových kartonech. Stačí tak několik hodin a roky si můžete užít zdravý a estetický živý plot.

Při správné péči, se můžete po mnoho let těšit z přirozeného a poutavého plotu. Živé ploty se také používají jako ozdoba fasád a jako prvek organizující prostor uvnitř objektu, např. vyznačují cesty, diskrétně zakrývají užitkové budovy, oddělují příjezdové cesty od jiných užitkových nebo rekreačních oblastí. Keře tvarované do labyrintů, pokud jsou seříznuty nad úrovní očí, mohou zvýšit přitažlivost velkých zahrad. Nejdůležitější výhodou zajištění živého plotu v blízkosti nemovitosti je soukromí, oddělení od prvků narušujících krajinu z vnějšku a ukrytí klasického plotu, např. pletiva.