Ogrodzenie z gotowych żywopłotów formowanych

Źródło: www.pinteres.com

Když se blíží konec investic souvisejících s výstavbou domu, přichází chvíle na zvážení – z čeho a jaký druh oplocení pozemku zvolit.

Nejčastěji je zbývající rozpočet velmi omezený, a pak tedy zbývá hledat nejlevnější řešení … Nezapomeňte však, že to, co se nám jeví jako nejlevnější, se ve skutečnosti může ukázat jako chatrné, nebo bude v pozdější perspektivě vyžadovat velké finanční a časové výdaje související s následnou údržbou a případnou výměnou.

My školkaři, zahradní architekti, příznivci ekologického života, Vás vždy budeme povzbuzovat k využití živých plotů k oplocení Vaší zahrady, a to nejen z finančních důvodů – nakonec se ukazují jako levné řešení, ale také, a to možná především, ze zdravotních a environmentálních důvodů.

V minulosti lidé věřili v dobročinnou sílu stromů, v jejich léčivou sílu a energii, uctívali stromy a velmi si jich vážili, vytvářeli chrámy v lesích a hájích a stavěli oltáře pod posvátnými stromy.

Dnes máme vědecky potvrzeno, že stromy a zeleň, v obecném slova smyslu, mají pozitivní vliv na naše fyzické a duševní zdraví – uzdravují v duševní pohodě naše tělo a mysl.

Mezi mnoho argumentů ve prospěch výsadby stromů ve formě živých plotů, namísto jiných druhů plotů, jsou těmi nejdůležitějšími zdravotní, finanční a environmentální hlediska.

Hotové živé ploty především zlepšují kvalitu ovzduší a regulují mikroklima, na rozdíl od běžných plotů pohlcují prach a jiné znečišťující látky. Lze tedy říci, že jsou jakousi pomyslnou bariérou snižující hluk a znečištění, obohacující biologickou rozmanitost prostředí a poskytující útočiště některým menším zvířatům – například ptákům.

Ogrodzenie z żywopłotów

Źródło: www.pinteres.com

Při výsadbě takového živého plotu vznikají náklady pouze jednou – na začátku. Živé ploty nevyžadují lakování ani použití antikorozních látek – jako v případě kovových a kovaných plotů, nebo broušení a sanační činnosti proti usazování prachu a pylu – jako v případě kamenného plotu, a to nemluvě o údržbě dřevěných plotů, které jsou pravděpodobně na údržbu nejnáročnější. Při výsadbě hotového živého plotu je naše následná práce omezena pouze na formující zástřihy cca jedenkrát za rok.

Správně vysazený živý plot, který vyrostl z kvalitních sazenic s dobře zahuštěným kořenovým systémem, jistě potěší oči domácích po mnoho, mnoho let …

Hotové živé ploty jsou dokonalým řešením, které poskytuje okamžitý efekt a jsou také ideální pro použití na sídlištích, soukromých zahradách, školkách a všude tam, kde je potřeba vytvořit rychlý a odolný plot, vyznačující se nejkratší dobou tvorby.

Hotové živé ploty jsou zcela přírodní, které kromě své praktické a dekorativní funkce pozitivně ovlivňují i naše životní prostředí. Živý plot je 100 % přírodní produkt, jehož základem jsou stromy, které zlepšují mikroklima, produkují kyslík, izolují hluk a zadržují prach.