Zásady ochrany osobních údajů (cookies)

Zásady ochrany osobních údajů (cookies) webu hotoveziveploty.cz

1. Web automaticky shromažďuje pouze informace obsažené v cookies.

2. Soubory (cookies) jsou textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele webu. Jsou určeny k používání webových stránek. Především obsahují název webové stránky svého původu, jedinečné číslo a dobu uložení na koncovém zařízení.

3. Provozovatel webu hotoveziveploty.cz je subjekt, který umisťuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele a má k nim přístup.

4. Provozovatel webu hotoveziveploty.cz používá soubory cookie za účelem:

a) přizpůsobení obsahu webu individuálním preferencím uživatele, nejprve tyto soubory rozpoznají jeho zařízení pro zobrazení stránky podle jeho preferencí;

b) příprava statistik, které pomáhají dozvědět se o preferencích a chování uživatelů, analýza těchto statistik je anonymní a umožňuje přizpůsobit obsah a vzhled webové stránky převládajícím trendům, statistika se také používá k posouzení popularity webové stránky;

c) přihlášení k webové stránce;

d) udržení přihlášení uživatele na každé následující stránce webu.

5. Web používá dva základní typy souborů (cookies) – relační a permanentní. Soubory relace jsou dočasné, ukládají se, dokud neopustíte web (zadáním jiné stránky, odhlášením nebo vypnutím prohlížeče). Trvalé soubory se ukládají na koncovém zařízení uživatele, dokud je uživatel neodstraní, nebo dokud neuplyne čas uvedený v jejich nastavení.

6. Uživatel může kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval použití souborů (cookies) nebo pokaždé získal informace o jejich umístění v jeho zařízení. Další dostupné možnosti lze zkontrolovat v nastavení webového prohlížeče. Je třeba si uvědomit, že většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena tak, aby přijímala ukládání souborů (cookies) na koncovém zařízení.

7. Provozovatel webu informuje, že změny nastavení ve webovém prohlížeči uživatele mohou omezit přístup k některým funkcím webu.

8. Soubory (cookie) používané webovou stránkou (umístěné na koncovém zařízení uživatele) mohou být zpřístupněny jeho partnerům a inzerentovi, kteří s nimi spolupracují.

9. Informace o nastavení webových prohlížečů jsou k dispozici v nabídce (nápověda) nebo na webových stránkách výrobce.

10. Podrobné informace o možnostech a metodách zpracování cookies jsou k dispozici v nastavení webového prohlížeče. Níže jsou uvedeny odkazy na informace o správě souborů cookies poskytované předními producenty webových prohlížečů:

  1. Firefox.
  2. Internet Explorer.
  3. Chrome.
  4. Safari.
  5. Opera.