Dodání a výsadba hotových živých plotů je jednoduchá a relativně rychlá. Tento proces je pečlivě promyšlen, testován a implementován s ohledem na pohodlí zákazníka. Hlavní věc je příprava místa k výsadbě.

Nejprve je navržen obecný koncept místa výsadby a je vybrán druh rostliny. Je také důležité přesně spočítat, kolik metrů živého plotu bude potřeba, od toho se odvíjí správnost objednaného množství. Poté začíná příprava substrátu a výkop příkopu, kde bude umístěn živý plot. Při výkopu nezapomeňte odstranit veškeré organické zbytky, pokud má být živý plot vysazen na místo jiných rostlin. V zemi nesmí zůstat staré kořenové systémy.

V případě velmi zhutněné a nepropustné půdy se doporučuje vykopat příkop dvakrát širší, než je šířka kartonu, ve které jsou keře přepravovány. Jeho hloubka by měla být o něco větší než výška kartonu. Na dno příkopu je vhodné nasypat vrstvu kvalitní zeminy a například vidlemi prokypřit dno příkopu, pro lepší zakořenění rostlin do nového substrátu. Když jsou rostliny již na místě, umístíme kartony těsně vedle sebe. Pokud jsou výpočty provedeny správně, měla by se úroveň půdy v kartonech po umístění rovnat úrovni půdy na zahradě. Je také důležité rostliny srovnat do roviny před tím, než budou zasypány zeminou.

Po usazení rostlin by měla být půda zavlažena. V závislosti na mechanizaci práce může celá procedura trvat přibližně 8 hodin od výkopu příkopu po umístění a zasypání zeminou.

Prefabrikované živé ploty vytvářejí okamžitý vizuální a environmentální efekt. Za normálních podmínek by pěstování keřů podobné velikosti a hustoty trvalo asi 10 let. Čas je základem územního plánování a designu, proto architektura dává přednost rostlinám, které jsou vhodné k formování. Zde se zdá být perfektním řešení habr a buk. Tyto rostliny mohou vhodně oddělovat nemovitosti od rušných silnic. Můžeme také vytvořit geometrické tvary, což je důležité zejména v dnešní době, kdy je na vizuální hodnotu zahrad kladen velký důraz a význam.